We speak your language. Ми розмовляємо вашою мовою. Мы говорим на вашем языке. +420 776 827 433.

Reklamácia tovaru

Všetko o prípadnej reklamácie tovaru nájdete v tomto článku.

Reklamační list nájdete na stiahnutie TU

Reklamácie se riadia reklamačným poriadkom:

Reklamácia vád tovaru zakúpeného v e-shope www.tanecnityce.sk môže byť uplatnená prostredníctvom e-mailu obchod@tanecnityce.cz okamžite po ich zistení.

Veľa reklamácii je možné vyriešiť BEZ NUTNOSTI ZASLANIA TOVARU. Pred samotným odoslaním tovaru nás kontaktujte (tel.​+420 739 038 938, mail obchod@tanecnityce.cz ) - v závislosti na povahe vady Vám bude oznámený presný postup reklamácie. 

Maximálna lehota pre preskúmanie reklamácie vráteného tovaru predávajúcim a zaslanie písomného vyjadrenia je 30 kalendárnych dní od obdržania písomnej reklamácie a zaslania tovaru na reklamáciu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.

V prípade uznania reklamácie má zákazník právo na úhradu nákladov spojených so zaslaním tovaru späť.

Záruky nie sú poskytované pri zjavných alebo skrytých vadách, ktoré vznikli nesprávnym použitím alebo manipuláciou s tovarom, alebo ak neboli dodržané technické normy a podmienky zadané predávajúcim.

 

 

Späť do obchodu